1301 Services B.V., statutair gevestigd te Oegstgeest. Handelsregisternummer: 27352513 0000, Kamer van Koophandel te Den Haag.
Juridische informatie
Disclaimer

De website van 1301 Services B.V. www.1301services.nl, hier na te noemen "de website", is uitsluitend bedoeld ter informatie van personen, bedrijven en instellingen die geïnteresseerd zijn in de diensten die 1301 Services B.V. verleend.

De informatie heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als een door 1301 Services B.V. geformuleerd advies inzake een specifieke situatie of bepaald probleem.

De informatie op de website kan nooit worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies.

Het wordt u ten strengste afgeraden om uitsluitend op basis van de informatie op de website actie te ondernemen.

Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en 1301 Services B.V. van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de website, kan 1301 Services B.V. geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volledig is en dat ook zal blijven.

1301 Services B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website.

Hoewel het streven van 1301 Services B.V. erop is gericht de website continu toegankelijk te laten zijn, kan 1301 Services B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de website om welke redenen dan ook, op enig moment niet beschikbaar is.

De website kan bovendien door 1301 Services B.V. buiten gebruik worden gesteld (tijdelijk of definitief) zonder voorafgaande aankondiging.

1301 Services B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van via de website bezochte websites van derden.

LEI Code

724500XFPKSQ0NDR8B97
Copyright © 1301 Services B.V. Alle rechten voorbehouden.